Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Koulutukset ja luennot

Katso kaikille avointen koulutustemme ajankohdat koulutuskalenteristamme.

Pyrittäessä muutokseen on koulutus parhaimmillaan silloin, kun se on jatkuvaa tai sidottu johonkin toimintaan: yksittäinen, irrallinen luento vain harvoin saa aikaan pysyviä muutoksia. Luentojen avulla voidaan kuitenkin esimerkiksi antaa täsmätietoa tarpeeseen, herättää ajatuksia tai ravistella vanhoja asenteita.

Tavoitteenamme on aina valaista taustoja. Ulkoa oppimisen sijaan pyrimme kasvattamaan ymmärrystä. Kaikessa toiminnassa, ohjeistuksessa, lainsäädännössä ja muussakin on taustalla jokin syy ja tarkoitus.

Suosittuja koulutusaiheita ovat olleet:

 • Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallisen, standardoidun materiaalin mukainen päivän mittainen työturvallisuuskoulutus. Kauttamme myös trafi-hyväksytty ammattipätevyyskoulutus. Tapaturva on yksi harvoista, jolla on oikeus uusia voimassa oleva kortti esimieskoulutuksella.
 • Erilaiset esimiesten koulutuspaketit, kuten esimiehen työturvallisuusvastuut ja vastuun kantaminen, turvallisuuden johtaminen, perehdyttäminen ja työnopastus sekä tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta.
 • Esimiesten koulutuksia on pidetty myös sarjana, jolloin muutaman kuukauden välein on tietoja syvennetty. Tämän lähestymistavan etuna on se, että näin esimiehelle jää aikaa käsitellyn asian omaksumiselle ennen seuraavaa asiaa. Asioiden käsittelyjärjestystä ja painotuksia on myös helppo muokata kesken koulutussarjaa. Pakettiin voidaan lisätä myös muulle henkilöstölle suunnattuja elementtejä, esim. työympäristön havaintomenetelmien koulutuksia (Elmeri+-, TR- tai MVR-mittari)
 • Nolla tapaturmaa, miksi. Koulutuksen avulla perustellaan työntekijöille, miksi työturvallisuusasioihin puututaan toisinaan napakastikin. Ja miksi on tärkeää ottaa työturvallisuus kaikessa tekemisessä huomioon. Koulutuksen avulla pyritään luomaan pohja jatkossa tapahtuvalle työturvallisuustyölle ja se käykin hyvin motivointiin. Koulutus vie n. 2 tuntia
 • Erilaiset aihekohtaiset koulutukset ja luennot. Kaikki koulutuksemme ovat räätälöitävissä. Valitse oma kokonaisuutesi esim. seuraavista aihealueista:

  – riskit, riskien arviointi
  – liikenne, liikkuminen työpaikalla
  – työympäristötekijät (melu, valaistus, lämpöolot, ilmanpuhtaus ja käsiteltävät aineet)
  – suojaimet
  – työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö

 • Verkkokoulutus soveltuu hyvin kouluttamiseen esim. silloin, kun pitää tavoittaa suuri tai hankalasti tavoitettava joukko ihmisiä tai on jokin selkeä, rajattu koulutustarve – vaikkapa jonkin koneen tekeminen vaarattomaksi.

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !