Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Koulutus multimedian avulla

Ota yhteyttä: Juha Merjama / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Käytämme koulutusmateriaaleissa tarvittaessa hyväksemme multimediaa. Tyypillisimmin teemme asiaa havainnollistavia videoita. Videointi on erittäin hyvä keino, kun halutaan havainnollistaa jokin työvaihe esimerkiksi jonkin toisen henkilön perspektiivistä tai saattaa jokin vaara tietoisuuteen ilman, että koulutettavan tarvitsee itse olla vaarassa. Olemme havainneet, että usein tutustakin työstä saadaan videoinnin avulla uusia näkökulmia keskusteluun.

Koulutusvideoiden tekeminen vaatii usein erilaisia etukäteisjärjestelyitä, jotta asian voi havainnollistaa. Tätä varten olemme tehneet mm. kaksikamerakuvauksia, nousseet nostolavalla kymmenien metrien korkeuteen, ajaneet hälytysajoa jne.

Multimediaa käytetään paljon hyväksi verkkokursseissa

Verkkokurssit ovat käytännössä ainoa tapa tavoittaa nopeasti suuria massoja, useissa toimipisteissä työskenteleviä ja/tai vuorotyötä tekeviä ihmisiä. Verkkokurssien avulla voidaan myös taata kaikille opiskelijoille aina sama sisältö – tai saadaan samasisältöinen pohjustus eri tilaisuuksissa käsiteltävään aiheeseen.

Verkkokurssit ovat parhaimmillaan, kun opetettava asia on selkeästi rajattu ja konkreettinen. Tällaisia ovat esimerkiksi vaaralliset työvaiheet, huolto- tai työohjeet, kappaleen nosto- tai sidontaohjeet sekä erikoistilanteen toimintaohje. Laajemmatkin kokonaisuudet ovat mahdollisia toteuttaa, mutta nekin usein koostuvat yksittäisistä, selkeästi rajatuista alaosioista.

Verkkokursseissa voidaan käyttää multimediaa monipuolisesti. Tapaturvan toteuttamissa verkkokursseissa on käytetty mm. spiikkiä ja sitä tukevaa tekstiä, valokuvia, videoita (yksi tai kaksi kameraa), animaatioita sekä harjoitteita. Kurssien yhteydessä voidaan jakaa myös esim. tulostettavia ohjeita.

Tapaturva tekee pääsääntöisesti kursseja räätälöiden ne kunkin yrityksen omiin tarpeisiin. Julkisista/yleiseistä kursseista on esimerkit katsottavissa alla.

Kurssit tehdään pääsääntöisesti Adoben Flash -ohjelmalla. Tarvitset kurssien katsomiseksi äänikortin sekä www-selaimen maksuttoman Flash -laajennuksen (lataa uusin versio).

Tutustu maksuttomiin materiaaleihin:

Hälytysajoneuvon väistäminen (pituus n. 30 min)

Lue lisää hälytysajoneuvon väistäminen -kurssista

Pelastustiet (pituus n. 20 min)

Lue lisää pelastustiekurssista

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !