Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija


Riskien arviointi

Ota yhteyttä: Tom Johnsson / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Koko työturvallisuus perustuu vaarojen ja riskien tuntemiseen. Totuushan on, ettei vaaralta osata suojatua, jos vaaraa ei tunneta. Koska millään organisaatiolla ei ole rajattomasti resursseja, ei kaikkia tunnettuja vaaroja voi tai kannata poistaa heti. Siksi vaaroista aiheutuva riski arvioidaan ja sitä kautta torjuntatoimet aikataulutetaan eli priorisoidaan (riski = vaaran seurausten ja todennäköisyyden yhdistelmä).

Riskien arvioinnin tarvetta miettiessänne kannattaa seurausten lisäksi muistaa myös työn vaarojen selvittämisen lakisääteisyys: puutteellinen riskien arviointi jättää työhön vaaroja, joilta ei osata eikä ymmärretä suojautua lainkaan taikka riittävästi. Ja näistähän lakipalvelumme oikeuskäytäntö-osiossa (turvakäräjät) riittää esimerkkejä.

Me Tapaturvassa toki osaamme riskien arvioinnin tehdä, mutta meidän mielestämme on parempaa kouluttaa yrityksen oma väki arvioimaan riskinsä itse. Tämä siksi, että yritykselle on enemmän hyötyä, kun he kartoittavat oman toimintansa riskit itse – näin tietämys oman toiminnan riskeistä ei valu yrityksen ulkopuolelle. Koulutuksessa voimme käyttää yrityksen omaa tuttua menetelmää tai kouluttaa laatimamme menetelmän käyttöön.

 

Tarvitseeko riskien arviointia kouluttaa?

Parhaimmillaan riskien arviointia voidaan käyttää työn ja tuotannon aktiivisen kehittämisen apuvälineenä – siis perinteisen työturvallisuuden lisäksi. Ja kun riskien arviointi leivotaan osaksi normaalia työtä, ei sen ylläpitäminen tai päivittäminen tällöin edes vaadi ensimmäisen kerran jälkeen kummoisia resurssejakaan.

Kokemuksemme on, että monissa yrityksissä riskejä arvioidaan – hyvä niin. Ja arviointiin käytetään jopa runsaasti resursseja – aina parempi. Mutta kuitenkin tulokset ovat usein heikohkoja ja koko arviointi jää turhana mappiin pölyttymään. Eihän tässä ole mitään mieltä!

Osaavassa riskin arvioinnissa tehdään kaikki tarvittava (ei enempää, ei vähempää) ja huomataan ne vaarat, joita havaittavissa on. Tämä vaatii usein työn syvällisempää tonkimista ja tässä asiantunteva kouluttaja voi auttaa: normaalityön riskit saadaan kohtalaisen helposti arvioitua. Mutta entäs se tavallisuudesta poikkeava, kaikkein eniten vaaroja sisältävä työ…?

 

Milloin riskit on syytä arvioida?

Yksinkertaisesti, kun esim.:

  • ei tiedetä oman toiminnan riskejä
  • riskien arvioinnista on kulunut aikaa (riskit arvioidaan tyypillisesti 3-5 vuoden välein, mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut isoja muutoksia)
  • on sattunut runsaasti ja/tai vakavia tapaturmia
  • työssä tapahtuu muutos (uusi tuote, toimintatapa, layout, kone, ympäristö tms.)
  • on tullut uusia työntekijöitä (etenkin uusi esimies -> uudet kujeet)
  • halutaan priorisoida kehittämiskohteet
  • halutaan kehittää omaa työtä tai työympäristöä
  • investointipäätöksen tueksi – siis jo ennen varsinaisen päätöksen tekemistä. Ennakkoon tehty riskien arviointi pitää yleensä uusia tai vähintään tarkastaa, kun toiminta on käynnistynyt ja toiminnasta on saatu kokemuksia
  • joku vaatii riskien arvioimista (johto, asiakas, viranomainen…)

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !