Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Elmeri+

Jos työskentely-ympäristönne turvallisuus askarruttaa, on Elmeri+ teidän valintanne. Elmeri+ on työympäristön havaintomenetelmä, jolla saadaan työskentely-ympäristö ja työn tekeminen kattavan turvallisuustarkastelun alaiseksi. Elmeri+:n 6 aihekokonaisuutta pitää sisällään 14 alakohtaa.

Menetelmä soveltuu eri teollisuuden aloille ja siitä tehdyillä versioilla voidaan arvioida myös työtä asiakkaan tiloissa. Kattavamman arvioinnin saa, kun Elmeri+:aan yhdistää muita menetelmiä, esimerkiksi turvallisuusjohtamisen arvoinnin.

HUOM: Elmeri+ ei ole riskinarviointi- vaan riskinhallintamenetelmä. Menetelmät täydentävät toinen toistaan.

Lataa Elmeri+ -lomakkeet:
Yhden ruudun havainnointilomake (tulostus kaksipuoleisena, ohjeet kääntöpuolella)
6 ruutua samalla lomakkeella (tulostus kaksipuoleisena, 3 ruutua/sivu)

Elmeri+ -koulutus

Ota yhteyttä: Tom Johnsson / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Kriteerikoulutus on yhden työpäivän pituinen teoriakoulutus, jossa paneudutaan menetelmän kriteereihin. Koska kriteerit käydään läpi perustellen, voidaan kriteerikoulutusta hyvin pitää myös työympäristön turvallisuuden peruskoulutuksena. Koulutus on suunnattu kaikille, joiden työpaikalla käytetään tai ruvetaan käyttämään Elmeri+ -menetelmää.

Menetelmäkoulutus vie yhden työpäivän ja sisältää runsaasti harjoittelua. Yleensä menetelmäkoulutuksesta saa parhaan hyödyn ne henkilöt, jotka jo ennestään tietävät työsuojelun perusteet – aiempi tietämys ei kuitenkaan ole mitenkään välttämätöntä. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka rupeavat tekemään Elmeri+ mittauksia. Koulutusryhmän maksimikoko on n. 15-20 henkeä.

Kriteerien ja menetelmän yhdistelmäkoulutus kestää n. 1,5-2 työpäivää. Koulutus alkaa ensimmäisen päivän kriteerikoulutuksella, jonka jälkeen toisena päivänä menetelmän käyttöä harjoitellaan käytännössä. Harjoittelun määrää lisäämällä kasvatetaan mittaajien rutiinia sekä päästään käsiksi työpaikan erityispiirteisiin.

Kalibrointikoulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat jo Elmeri+ -menetelmään tutustuneet. Kalibrointikoulutus aloitetaan lyhyellä teorialla, jonka jälkeen kriteerejä kerrataan työpaikalla harjoitellen. Kalibrointikoulutuksen kesto on puolestäpäivästä päivään.

Elmeri+:aa voidaan käyttää myös auditoinnin välineenä. Katso tarkemmin sivu Tapaturva Katsastus.

 

Elmeri+ -kalibrointi

Ota yhteyttä: Tom Johnsson / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Koska Elmeri+ on henkilösidonnainen menetelmä, on se syytä ajoittain kalibroida. Kalibrointi voidaan toteuttaa esim. kalibrointikoulutuksella ja/tai kalibrointimittauksella.

Kalibrointimittaus toteutetaan yleisimmin tekemällä samanaikaiset, mutta erilliset Elmeri+ -mittaukset yhdessä yrityksen oman mittaajan kanssa. Vertaamalla havaintoja ja keskustelemalla eroista saadaan kokeneiden mittaajien havainnot ja havaintojen tulkinnat lähelle toisiaan, jopa aivan toisiaan vastaaviksi.

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !