Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Katsastus

Ota yhteyttä: Juha Merjama / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Katsastuksen avulla saadaan käsitys työpaikan turvallisuustasosta ulkopuolisen silmin. Katsastus voidaan tehdä kertaluonteisesti esim. mikäli halutaan selvittää työpaikan kehittämiskohteet. Toistuvassa käytössä katsastuksen avulla saadaan selville kehityksen suunta ja nopeus.

Katsastus on syytä tehdä, mikäli:

  • yrityksen työturvallisuuden taso ei ole tiedossa
  • viimeaikoina on sattunut paljon tai vakavia tapaturmia
  • haluatte kehittää työturvallisuutta. Katsastuksen avulla voidaan myös järjestää toimipisteiden tai osastojen välisiä työturvallisuuskilpailuja.

Katsastuksen osa-alueet

Vaihe 1. Valitse kohde: koko yritys, jokin toimipaikka tai osasto

Vaihe 2. Valitse osa-alue: teettekö täyden katsastuksen vai lähdetäänkö liikkeelle vaiheittain
1. Turvallisuuden johtaminen
2. Työympäristön turvallisuus
3. Tapaturmatilanteen kehitys
4. Turvallisuuskulttuuri
5. Alihankkijoiden turvallisuustaso

Katsastuksesta saa kirjallisen raportin, jonka avulla turvallisuustoimenpiteet voidaan kohdistaa sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Alihankkijoiden turvallisuustasoa voidaan tarvittaessa arvioida UPA-menettelyn avulla.

Toteutus

Käytämme katsastumenetelminä mm. työympäristön havaintomenetelmiä (Elmeri+, TR, MVR), työntekijöiden haastatteluita sekä turvallisuusjohtamisen arviointimenetelmiä.

Kirjallisen raportin lisäksi katsastuksesta saa välittömän suullisen palautteen. Varsinainen raportti toimitetaan n. 2 viikon kuluttua katsastuksesta.

Lue lisää (PDF 350 k)

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !