Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Räätälöidyt hankkeet

Jos standardimenetelmistä ei löydy juuri omaan tarpeeseesi soveltuvaa koulutusta tai menetelmää, teemme myös paljon asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä hankkeita. Nämä voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

  • Riskien kartoitukset. Räätälöity riskien kartoitus soveltuu esim. uuteen toimintaan tai alueeseen/ympäristöön, josta ei ole aiemmin kokemuksia. Riskien kartoitusta voidaan käyttää myös investointipäätöksen apuvälineenä – siis jo ennen varsinaisen päätöksen tekemistä. Ennakkoon tehty riskien kartoitus pitää yleensä uusia tai vähintään tarkastaa, kun toiminta on käynnistynyt ja toiminnasta on saatu kokemuksia.Teemme myös standardimuotoisia riskienkartoituksia. Yritykselle on kuitenkin enemmän hyötyä, jos he itse kartoittavat oman toimintansa perusriskit – näin tietämys oman toiminnan riskeistä ei valu yrityksen ulkopuolelle. Tapaturva on mm. kouluttanut runsaasti yritysten edustajia kartoittamaan omat riskinsä. Olemme kouluttaneet ihmisiä myös Työturvallisuuskeskuksen järjestämillä työsuojelun peruskurseilla.
  • Selvityshankkeet. Selvityshankkeita voivat olla esimerkiksi tehdasalueen liikenneselvitys, uuden tehdashallin tms. investoinnin turvallisuusselvitys jne. Turvallisuusselvitys on myös yksi tapa selvittää mahdollisia toimipaikan kehittämiskohteita.Selvityshankkeissa lähdetään liikkeelle pureutumalla toiminnan sisälle mm. työntekijöitä haastattelemalla ja havainnoimalla ympäristöä. Selvityshankkeesta saatavaa raporttia voidaan käyttää apuna myös tulevissa investointihankkeissa.
  • Lausunnot. Lausunto on kohtalaisen kevyt tapa selvittää, esim. onko suunnitelmissa jäänyt turvallisuuden kannalta jotain havaitsematta. Lausuntoa voidaan pyytää suunnittelun kaikissa vaiheissa. On hyvä kuitenkin muistaa, että mitä aikaisemmin lausunnon pyytää, sitä enemmän on myös tehtävissä.
  • Kumppanuus. Esimerkkejä kumppanuudesta:
  • olemme laatineet asiakkaidemme kanssa yhteistyössä erilaisia koulutusmateriaaleja
  • olemme ottaneet osaa kansainvälisen konsernin työturvallisuusstrategian laatimiseen työryhmän jäsenenä
  • olemme olleet selvittämässä huonoon suuntaan kääntyneen tapaturmakehityksen syitä
  • Tapaturva Oy on käytettävissä yrityksen kumppanina vaikkapa työsuojelutoimikunnan ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä

Ota yhteyttä: Juha Merjama / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !