Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija


TR-mittari ja TR mittaus

Palvelumme: koulutukset, kalibroinnit, materiaalit (mm. raksapakka)

Lataa tästä TR-lomakkeet:
TR-lomake (tyhjä kääntöpuoli)
TR-lomake (kaksipuoleisessa tulostuksessa ohjeet kääntöpuolella)

TR-mittari on havaintomenetelmä rakennustyön turvallisuuteen. Sen tavoite EI OLE mahdollisimman korkea indeksi – vaan turvallinen työmaa. Tätä me painotamme. Katso  lisää Jokka-lehden joulukuun 2014 vieraskynäpalstalta.

TR-mittarissa on 6 aihekokonaisuutta. TR:n kriteeristöä päivitetään vuosittain, Tapaturva on mukana kriteerien päivityksessä. Isompi kriteeripäivitys tehtiin vuoden 2010 alusta, kun uudistettu asetus rakennustyön turvallisuudesta tuotiin TR:ään. Raksapakka on hyvä tukimateriaali TR-mittauksiin.

TR-mittarikoulutuksen saaneet henkilöt voivat käyttää TR-mittaria lakisääteisen viikkotarkastuksen asemasta.

TR-koulutus

TR-mittarin peruskoulutus

Koulutuksen kesto on 7 tuntia (sis. ruokatauko). Aloitus on klo 8.30 ja lopetus klo 15.30.

Tilaa koulutus yritykseesi tai kysy yleisiä koulutuksia.
Ota yhteyttä: Juha Merjama / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Peruskoulutus aloitetaan TR-mittaamisen perusteilla: mittaajan tulee ymmärtää yhtälailla miksi mittaamista tehdään kuin miten mittaaminen suoritetaan. Koulutuksen pääpaino on kuitenkin TR:n kriteereissä. Kriteerien läpikäymisessä käytetään runsaasti havainnollista kuvamateriaalia. Lopuksi harjoitellaan mittaamista joko käytännössä tai, mikäli sopivaa harjoitustyömaata ei ole saatavilla, esim. videoiden avulla.

Harjoituksista johtuen koulutusryhmän maksimikoko on n. 15-20 henkeä.

TR-mittarin kalibrointikoulutus

Jos työmaan indeksi on 80 % tai enemmän, on syytä käydä TR:n perusasiat uudelleen läpi. Kokemuksemme mukaan jo 7:lla alkava indeksi on erittäin vaativa, tyypillisimmin indeksit ovat nykyisillä TR:n kriteereillä välillä 50-70 %. Suorittamissamme kalibroinneissa on tavattu jopa rajuja romahduksia: vahva 85 % on pudonnut heikoksi 39 %:ksi.

Kalibrointikoulutus on suunnattu kokeneille TR-mittaajille. Koulutus aloitetaan lyhyellä teorialla, jonka jälkeen kriteerejä kerrataan työmaalla keskustellen ja harjoitellen. Kalibrointikoulutuksen kesto on yleensä puoli päivää. Tarvittaessa pidämme myös koko päivän kalibrointikoulutuksia. Kerää kollegat omalle työmaallesi ja pidetään keskitetty kalibrointikoulutus.

Ota yhteyttä: Juha Merjama / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

TR-kalibrointi

Koska TR-mittari on henkilösidonnainen menetelmä, pitää mittaajat kalibroida ajoittain. TR-mittarin kalibrointi tapahtuu kalibrointimittauksella, jolloin työmaan oma TR-mittaus tehdään samanaikaisesti Tapaturva Oy:n asiantuntijan tekemän mittauksen kanssa. Tapaturvan kalibrointimittaus tehdään ns. tiukan tulkinnan mukaan, emmekä ole vielä kertakaan mitanneet 8:lla alkavaa työmaan kokonaisindeksiä. HUOM: meillä ei ole tavoitteena saada alhaista TR-indeksiä, vaan pyrimme auttaamaan työmaita pitämään tapaturmat kurissa ja kiinnittämään huomiota työskentely-ympäristön kuntoon.

Kokemusten mukaan kunnossa oleva työmaa on tuottava, turvallinen, laadukas sekä pitää aikataulunsa ja budjettinsa. Miksei tähän kannattaisi hieman panostaa?

Kevytversiossa kalibroinnista jää tilaajalle vain kalibroijan täyttämä TR-lomake, yleensä tilaajalle toimitetaan kuvitettu raportti.

Ota yhteyttä: Juha Merjama / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

TR ja rakennuttaja

Vaikka työmaan viikkotarkastus onkin yleensä siirretty päätoteuttajan vastuulle, on myös rakennuttajan tunnettava TR-mittaamisen salat – etenkin jos työmaan TR-indeksille on annettu jokin tavoitetaso.

Liian korkea/epärealistinen tavoite ei palvele turvallisuutta – jopa päinvastoin. Tämä siitä syystä, että tällöin työmaan mittaustulokset väännetään siihen muotoon, jotka tavoitteen täyttävät. Ja näin jää paljon puutteita kirjaamatta eli korjaamatta. Tilannetta pahentaa sakkomenettely tavoiteindeksin alittamisesta. Korviimme on kantautunut huhua kaksista mittaustuloksistakin: toinen (tavoitteet täyttävä) rakennuttajalle ja toinen (todellinen versio) omaan käyttöön.

Siksi rakennuttajan on pystyttävä valvomaan työmaan TR-indeksien asianmukaisuutta.

Työmailta kantautuneissa tarinoissa kuulee myös, kuinka rakennuttajan edustajat kiinnittävät huomiota pikkuasioihin ja samalla jättävät huomaamatta kertaluokkaa vakavampia puutteita. Työturvallisuuden pitää kuitenkin olla yhteistyötä, jossa sekä rakennuttajan että päätoteuttajan on pystyttävä luottamaan toinen toistensa osaamiseen ja tukeen. Yksikin tällainen tarina on uskottavuuden kannalta liikaa.

Mm. näistä syistä suosittelemme TR-tietämyksen lisäämistä yhtälailla myös rakennuttajille kuin työmaan omallekin väelle. Rakennuttaja: osallistu työmaan koulutuksiin ja mittauksiin. Työmaat: pyytäkää rakennuttajan edustajia osallistumaan em. tilaisuuksiin. Toki teemme kalibrointeja myös rakennuttajan tilauksesta ja pidämme toisinaan (mielestämme liian harvoin) myös koulutuksia, joissa on vain rakennuttajien edustajia.

Kysykää myös lyhyitä, parin tunnin mittaisia TR:n perusteiden koulutuksia!

Ota yhteyttä: Juha Merjama / etunimi.sukunimi(ät)tapaturva.fi

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !