Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Tapaturvavartti

Mikä on Turvavartti?

Turvavartti on tyypillisesti lähiesimiehen pitämä lyhyt, n. 5-20 min pituinen turvallisuustietoisku jostain ajankohtaisesta, käytännönläheisestä turvallisuusaiheesta. Turvavarttitilaisuudet ovat epämuodollisia ja ne pyritään pitämään työpisteessä tai lähellä sitä (esim. taukotila).

Turvavarteilla on useita tavoitteita:

  • opettaa tai tiedottaa käsiteltävä asia
  • saada asiasta aikaan keskustelua ja palautetta/ongelmia esimiehen tietoon
  • työstää aihetta yhdessä eteenpäin, saada aikaan välittömiä parannuksia tai käynnistää kehitystyö
  • pitää turvallisuus esillä ja tehdä siitä arkinen, työhön luontevasti liittyvä puheenaihe
  • opettaa esimiehelle turvallisuutta: asian kouluttaminen muille pakottaa kouluttajaa perehtymään asiaan
  • osoittaa, että esimies johtaa myös turvallisuutta. Näin hänen korviinsa tulee jatkossa enemmän myös turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä

Turvavartteja pidetään tyypillisesti n. 10 kertaa vuodessa tai erillisen aikataulun mukaan. Ne voidaan sisällyttää aamu- tai viikkopalaveriin tai pitää esim. kahvitunnin jälkeen.

Lyhyt, asiassa pysyvä ja omaan työhön liittyvä tilaisuus pitää mielenkiintoa usein paremmin yllä kuin usean tunnin koulutus.

Turvavartin aiheita

Turvavartin aiheet ovat käytännönläheisiä. Pituus ei ole itsetarkoitus. Lyhyet tiedotustilaisuudet voivat kestää vain 5 min (esim. uuden kemikaalin ominaisuudet), isommat kokonaisuudet on syytä pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin (esim. nostoapuvälineiden työnaikainen tarkastus -> nostoliinat, nostoraksit, nostoastiat, nostopuomit jne. kaikki omina erillisinä tilaisuuksinaan).

Aiheita nousee jatkuvasti esiin, esim. vaaratilanneesimerkit, tapaturmaselostukset jne.

Tapaturvavartin rakenne

1. Tapausesimerkkejä (esim. vaaratilanteita, tapaturmaesimerkkejä). Vapaata keskustelua
2. Aiheen kuvaus ja siihen liittyvät vaarat. Vapaata keskustelua
3. Aiheeseen liittyvä oikea toiminta, vaarojen torjunta. Vapaata keskustelua
4. Hyviä käytäntöjä. Vapaata keskustelua
5. Kuinka asia on meidän työpaikallamme hoidettu? Vapaata keskustelua

Katso Tapaturvan valmiit turvavartit

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !