Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Työturvallisuuskortit Tapaturvalta

Työturvallisuuskortin saamiseksi työntekijän tulee käydä koulutus sekä suorittaa siihen perustuva tentti hyväksytysti. Tapaturva järjestää työturvallisuuskorttiin vaadittavia peruskursseja useita kertoja vuodessa. Koulutuksemme täyttää kaikki vaatimukset ja perustuu valtakunnallisiin standardoituihin materiaaleihin. Työturvallisuuteen perehdytään päivän mittaisella peruskurssilla, joka tulee suorittaa aina uudelleen kortin uusimisen yhteydessä. Päivä päättyy tenttiin, jossa testataan, kuinka hyvin päivän oppi on mennyt perille. Hyväksytyn tentin jälkeen osallistujille myönnetään työturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Todellista ymmärrystä työturvallisuudesta

Koulutuksissamme pyrimme siihen, että osallistujat todella ymmärtävät työturvallisuuden tärkeyden sekä sisäistävät päivän aikana opitut asiat. Pelkkä ulkoa opettelu ei takaa ymmärtämystä. Kouluttajamme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka tarjoavat työturvallisuuskorttien peruskurssia suorittaville kattavaa opetusta. Meiltä saat todellista ymmärrystä työturvallisuusasioista pelkän kortin sijasta. Ulkoa opettelemalla kuka tahansa voi hankkia itselleen työturvallisuuskortin, mutta työelämässä ja turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan turvallisuusasioiden syvällisempää ymmärtämistä. Valaisemme kurssilaisille taustat, sillä työturvallisuuslaeilla sekä –säädöksillä on aina järkeenkäypä tarkoitus, johon ne perustuvat.

Työturvallisuuskortit koko henkilökunnalle edullisesti

Kun koulutusryhmän koko on vähintään 10 henkilöä, tulemme pitämään koulutuksen teidän toimitiloihinne. Koulutus on edullinen, sillä joka viides osallistuja saa koulutuksen veloituksetta. Mitä suurempi ryhmä on kyseessä, sitä pienempi hinta työturvallisuuskorteille tulee. Työturvallisuuskoulutuksen ryhmään mahtuu enintään 30 henkilöä. Kun sali on täysi noudatamme kiinteää hinnoittelua, ja teille tulee yksi lasku koulutuksesta, jolloin hinta on pieni per henkilö. Meiltä saat kustannustehokkaasti työturvallisuuskortit koko joukolle!

Miksi työturvallisuuskortti tulee hankkia?

Työturvallisuus on kaikille perusoikeus työpaikalla. Kun henkilökunta on tietoinen työympäristön riskeistä sekä vaaroista, pystytään ennaltaehkäisemään tehokkaasti työtapaturmia sekä onnettomuuksia. Työssä viihtymiseen, hyvinvointiin sekä yrityksen tuottavuuteen voidaan vaikuttaa yllättävän paljon työturvallisuuden lisäämisellä. Koulutuksemme tarjoaa perustiedot työsuojelusta työpaikalla. Kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja tuntevat riskit, työpaikalla yhteishenki kohoaa. Työturvallisuuskoulutuksen suorittaneet saavat henkilökohtaisen työturvallisuuskortin, joka on todistus työturvallisuusasioiden hallitsemisesta.

Katso koulutusaikataulumme täältä ja panosta työympäristön turvallisuuteen!

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !