Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Tapaturvan missio on lisätä turvallisuustietoa ja turvallisuustaitoa suomalaisissa yrityksissä.

Olemme laaja-alainen työturvallisuuden asiantuntija, joka hallitsee alan lain kirjaimesta konkreettisiin ratkaisuihin. Emme siis ole teoreetikko – vaikka teorian hallitsemmekin, vaan käytännön toimija.

Kun yritys panostaa työturvallisuuteen, se samalla investoi myös työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Turvallinen yritys on myös haluttu työnantaja. Me haluamme olla kumppaninne tällä polulla.

Monipuolista työturvallisuusosaamista toimialariippumattomasti

Tapaturma- ja vammamekanismit ovat eri toimi- ja elämänaloilla hyvin samanlaiset. Tästä syystä monipuolista kokemustamme työturvallisuudesta on helppoa ja hyödyllistä soveltaa eri toimialoille.

Tapaturvalla on laaja yhteistyö- ja kumppaniverkosto. Näin kaikkein isoimpiin ja vaativimpiinkin hankkeisiin löytyy aina oikeaa ja asiantuntevaa apua.

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !