Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija

Pelastajien ajokoulutus

Tapaturva on luonut pelastusalalle uuden, ennakkoluulottoman tavan opettaa ajamista.

Koulutus on valtakunnallinen ja kattaa kaikki miehistönkuljetusajoneuvon tai raskaan pelastusyksikön kuljettajat niin ammatti- kuin sopimuspalokunnissakin.

Ajokoulutus on kaksijakoinen ja perustuu pelastuslaitosten omatoimisuuteen. Tapaturva on laatinut kaikkien koulutusten materiaalit:
1) Vuorokoulutuksen pitää yksikön esimies tai hänen nimeämänsä henkilö. Koulutus on laadittu siten, että yksikkö voi tarvittaessa samalla päivystää omalla alueellaan normaalissa 1 minuutin hälytysvalmiudessa. Vuorokoulutus on ajoneuvon käsittelytaitoa kehittävä ja ylläpitävä koulutus ja se suunniteltu käytäväksi 1-2 krt/vuosi
2) Erilliskoulutus on pelastuslaitokselle laaditun kouluttajakoulutuksen hyväksytysti suorittaman ajokouluttajan pitämä yhden päivän kurssi. Erilliskoulutus on suunniteltu käytäväksi n. 2-4 vuoden välein.

Koulutusten avuksi on tehty 20-sivuinen opaskirja (Pelastusalan ajokoulutus. Katso oppaan kansikuva ja sisällysluettelo). Oppaan ja koulutusmateriaalin saa ladata maksutta Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sekä SPEK:n koulutussivuilta (www -osoitteen sekä salasanan saat omasta pelastuslaitoksestasi tai VPK:stasi).

Koulutuksilla pyritään vaikuttamaan alan todellisiin ongelmiin. Näiden selvittämiseksi koulutusmateriaalin laatiminen aloitettiin tutkimalla pelastuslaitosten ajoneuvovahingot 5 vuoden ajalta (vuodet 2007-2011, kattavuus 80 % pelastuslaitoksista).

Koulutusmateriaali on tehty palosuojelurahaston tuella.

Työturvallisuusmittari

X

Oheinen mittari arvioi työpaikan työturvallisuustasoa. Kun täytätte mittarilomakkeen yhteystiedoilla varustettuna , saatte noin viikon sisällä analyysin työturvallisuustasostanne ja asiantuntijan arvion kehitystarpeistanne.

Mittarin tulokset ovat luonnollisestikin luottamukselliset.

Kertoisitko aivan ensimmäiseksi lyhyesti itsestäsi, että osaamme lähettää vahvistuksen ja tulokset oikealle henkilölle?

Olen ja nimeni on , ja työnantajani on . Voitte lähettää työturvallisuusmittarin tulokset sähköpostiini .
Jos johonkin tarvitaan tarkennusta,
minut tavoittaa parhaiten numerosta .

(vapaaehtoinen)

1.
Työturvallisuuden tavoitteet

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

2.
Työturvallisuuden suunnittelu

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

3.
Työturvallisuuden johtaminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

4.
Työturvallisuuden toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

5.
Työturvallisuuden hallinnointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

6.
Lait ja säädökset: Seuranta ja toimeenpaneminen

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

7.
Riskien arviointi

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

8.
Hankinnat, tarjouspyynnöt

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

9.
Perehdytys ja työnopetus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!

10.
Koulutus

Ruksaa kohdat, jotka kuvaavat mielestäsi yrityksenne tilaa parhaiten!Kiitos Vastaamisesta !